رئیس دانشکده

دکتر محمد رضا ادراکی
 

دکتر محمد رضا ادراکی

اینترونشنیست قلب کودکان و نوجوانان

سمت : رئیس دانشکده پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

CV 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394