ارتقا عضو هیأت علمی

ارتقا عضو هیأت علمی

razmjoo hadi

1396-5-24

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر کامران باقری لنکرانی، عضو هیأت علمی دانشکده از گروه داخلی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به استاد برتری موافقت گردید.

 

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394