ارتقاء عضو هیآت علمی

ارتقاء عضو هیآت علمی

razmjoo hadi

1396-10-17

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه پرونده دکتر حسینعلی خلیلی عضو هیأت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید. 

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394