مراسم حسن استقبال دانشجویان بهمن ماه

مراسم حسن استقبال دانشجویان بهمن ماه

razmjoo hadi

1396-11-21 به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي در 15 بهمن ماه مراسم حسن استقبال دانشجويان بهمن 96  با حضور دكتر بردبار رییس استاد مشاور دانشكده و مسئولین آموزشی دانشکده پزشکی برگزار گرديد.


دکتر حسین بردبار، دراين خصوص گفت: مراسم طرح استاد مشاور در ابتداي هر ترم ويژه دانشجويان ورودي جديد و با هدف هدايت و نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان و شناسايي عوامل موثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان و همچنين شناسايي زمينه هاي آسيب پذيري و عوامل غيرآموزشي موثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان و تلاش در جهت رفع آنها برنامه ريزي مي گردد.


وی افزود: طرح استاد مشاور  امسال با حضور 130 نفر از دانشجويان رشته پزشكي در پانزدهمین روز از بهمن ماه در سلف سرويس دانشكده پزشكي با همكاري معاونت آموزشي دانشكده و اساتيد مشاور گروه هاي علوم پايه و کمیته دانشجویی استاد مشاور دانشکده پزشکی و کارشناسان استاد مشاور و کمیته دانشجویی استاد مشاور صورت پذيرفت.

گفتنی است در این جلسه دانشجویان ضمن آشنایی با استاد مشاور مربوطه ، پرونده های مشاوره مربوط به اطلاعات آموزشی خود را نیز تکمیل نمودند.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394