جشن کمیته پیشنهادات در دانشکده پزشکی

جشن کمیته پیشنهادات در دانشکده پزشکی

razmjoo hadi

1396-12-21
کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی مراسم تقدیر از پیشنهاد دهندگان برتر را در شانزدهمین روز از اسفند ماه برگزار نمود.

برترین کمیته های پیشنهادات درسال 1396 به شرح ذیل می باشد:

1- هاجر دهقان به عنوان پیشنهاد دهنده برتر دانشکده با بیشترین تعداد پیشنهاد ثبت شده و 2 پیشنهاد مصوب درسطح وزارتخانه

2- الهام امامی رتبه دوم در تعداد پیشنهادات ثبت شده

3-  فاطمه کمالی و محمدرضا یزدانی مستند رتبه سوم درتعداد پیشنهاد ثبت شده

4- واحد برتر دانشکده : به ترتیب معاونت امور هیات علمی و معاونت امور بیمارستانی

5- پیشنهاد مصوب برتر دانشکده:  حسن تقدیریان و رحیم رضایی زاده

6-ایده بازیافت برتر درنمایشگاه خلاقیت سال 96 : روح انگیززارعیان وعرفانه به جو

7- ایده بازیافت برتر در نمایشگاه خلاقیت سال 96:  زهره هنردار

8-مشارکت فعال دراجرای پیشنهادات : خانم سوسن کریم زاده وآقای هاشم زارع مهذبیه

9- پیشنهادات مصوب دانشکـــده : امید عباس نژاد ، عزیز ملکی ، مسعود اسماعیلی، زهرا خاکی نهاد ، فاطمه کمالی ، نسرین مهدی پور ، هاجر دهقان ، دکترالهام علی آبادی، صنم حائری ، هاشم زارع مهذبیه حسن تقدیریان ، حسن بلندی، محمدرضا کریمی

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394