سامانه نقل و انتقال

سامانه نقل و انتقال

razmjoo hadi

1397-4-9

راه اندازی سامانه نقل و انتقال کلیه دستیاران متقاضی انتقال به سایر دانشگاه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   رشته های تخصصی پزشکی بالینی متقاضی نقل و انتقال به سایر دانشگاه ها از این پس، از طریق سامانه نقل و انتقال می توانند، درخواست های خود را در سامانه ثبت نمایند.

گفتنی است: سامانه نقل و انتقالات دستیاران از سوی دبیرخانه شورای تخصصی به آدرس " http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir " بوده و از ابتدای سال 1397 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفا درخواست های ثبت شده در سامانه را مورد بررسی قرار داده و مکاتبات انجام شده توسط دستیاران، مدیران گروه و دانشگاه های علوم پزشکی ملاک عمل نخواهد بود.

شایان ذکر است   سامانه مذکور صرفا در فواصل زمانی اول شهریور ماه لغایت پایان مهرماه و نیز اول بهمن ماه لغایت 15 بهمن ماه هر سال جهت دریافت و ثبت درخواست دستیاران فعال می باشد.

پایان مهلت اعلام نظر در مرحله اول، دانشگاه های مبدا تا تاریخ 15 آبان ماه و دانشگاه های مقصد تا پایان آبان ماه هر سال و در مرحله دوم، دانشگاه های مبدا تا تاریخ 21 بهمن ماه و دانشگاه های مقصد تا پایان بهمن ماه همان سال می باشد.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394