برگزاری نشست علمی

برگزاری نشست علمی

razmjoo hadi

1397-4-10


نشست علمی دکتر رضا ملک زاده با دانشجویان گروه MPH دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   نشست علمی دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشجویان MD/MPH و اساتید شرکت کننده در دوره MPH برگزار گردید.

دکتر ملک زاده: سخنرانی علمی با عنوان " همکاری های بین المللی کلید توسعه تحقیقات علوم پزشکی " را ارائه و ضمن تشریح دلایل اهمیت موضوع، راهکارهای مناسب برای ایجاد وتقویت این همکاری ها پیشنهاد نمود.

در حاشیه این نشست علمی   آیین فارغ التحصیلی علی ادیب و پیمان آراسته، دانش آموختگان MD/MPH دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد، سپس بعد از قرائت سوگندنامه دوره MD/MPH دکتر ملک زاده مدارک ایشان را به نامبردگان اعطا نمود.

گفتنی است   دکتر ملک زاده در جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دوره MD/MPH دانشگاه شرکت و پس ار استماع گزارش برنامه دوره MD/MPH جهت دانشجویان ممتاز پزشکی و برنامه MPH ویژه اعضای هیأت علمی بر اجرای این برنامه به مثابه یک راهبرد برای تربیت دانشوران آینده تاکید کرد.

شایان ذکر است، در این جلسه تعدادی از دانشجویان MD/MPH گزارش پیشرفت پایان نامه های خود را ارائه و از راهنمایی های استاد ملک زاده برای ارتقائ کیفی پروژه های خود بهره مند شدند.
 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394