نگاه به مسائل پژوهشی از دریچه فرهنگی

نگاه به مسائل پژوهشی از دریچه فرهنگی

razmjoo hadi

1397-4-14


برگزاری کارگاه مسائل فرهنگی و اخلاقی در دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   کارگاه فرهنگی و اخلاقی به همت معاونت های فرهنگی و پژوهشی در چهاردهمین روز از تیرماه با حضور اساتید برگزار گردید.

محمد امین نوح پیشه، مدیر معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پزشکی، بیان نمود: با توجه به دغدغه های مشترک معاونت فرهنگی و پژوهشی دانشکده در خصوص مسائل فرهنگی و اخلاقی که وجود داشت، این دوره آموزشی جهت اساتید در شش جلسه برنامه ریزی شد که دارای یک و نیم امتیاز فرهنگی می باشد.

وی ادامه داد: " تلاش شده است در این کارگاه از بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهت تدریس بهره گیری کنیم.

دکتر سید صادق سید نعمتیان، مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی اظهار داشت: با توجه به گستردگی مفهوم فرهنگ و نقش مسائل فرهنگی در جای جای زندگی فردی و اجتماعی بر آن شدیم که با همکاری معاونت فرهنگی دانشکده پزشکی، سلسله جلساتی را طراحی نموده که در این جلسات با رویکرد فرهنگی و اخلاقی به مسائل پیش رو در حیطه پژوهش در علوم پزشکی پرداخته شود.

دکتر سید نعمتیان افزود: نظر به اینکه این نوع نگاه به مسائل فرهنگی و برگزاری جلساتی با این رویکرد فرهنگی و اخلاقی برای اولین بار در دانشکده پزشکی انجام شده است، پس از بررسی امید است، بازخوردهای برگزاری این جلسات باعث تدوام جلسات بیشتری از این قبیل شود. 
لازم به ذکر است   در اولین جلسه، دکتر مهرداد عسکریان، متخصص پزشکی اجتماعی، در خصوص روش های اجتناب از سرقت علمی، ادبی، مطالبی را برای اعضای هیأت علمی حاضر در کارگاه بیان نمودند.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394