انتصاب

انتصاب

razmjoo hadi

1397-4-15

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   طی حکمی دکتر سید علیرضا دستغیب، عضو هیأت علمی دانشگاه، بمدت دو سال بعنوان: " سرپرست گروه ژنتیک پزشکی " منصوب گردید.

با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و در اجرای ماده هشت آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده،    ایشان بعنوان سرپرست گروه ژنتیک پزشکی منصوب تا با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از توانمندی علمی و عملی خود در جهت اعتلای سطح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه منشاء خدمات ارزشمندی باشد.
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394