اجرای سیاست های بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

اجرای سیاست های بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

razmjoo hadi

1397-4-18


برگزاری جلسه ارائه برنامه های گروه اخلاق پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   در راستای اجرای سیاستهای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای و مدیریت کوریکولوم پنهان اخلاق پزشکی، برنامه ریزی های مختلفی انجام گرفته است که در تمامی جهات آموزشی، پژوهشی و ارزیابی در رده های مختلف علوم پزشکی بوده است.

دکتر صدیقه ابراهیمی، معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی و مسوول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی، بیان نمود: یکی از موارد مهم در پژوهش، ابعاد و مولفه های مدیریت کوریکولوم پنهان و عوامل موثر در آن بوده است.

وی ادامه داد: این پژوهش یکی از موارد تحقیق در این زمینه بوده است که به بررسی مولفه ها و عوامل موثر در کوریکولوم پنهان اخلاق پرداخته است و ابزار سنجش آن را تدوین نموده است.

گفتنی است   این جلسه با حضور دکتر سید ضیاء الدین تابعی، چهره ماندگار و برجسته دانشگاه علوم پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی، دکتر مصباح شمس، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر صدیقه ابراهیمی، معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی، دکتر امید آسمانی، قائم مقام گروه اخلاق پزشکی، نماینده های بسته اعتلای اخلاق حرفه ایی دانشگاه های قطب پنج همچنین اساتید و دانشجویان گروه اخلاق پزشکی برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394