کسب مقام کشوری

کسب مقام کشوری

razmjoo hadi

1397-5-4

کسب عنوان مقاله برتر توسط یکی از کارکنان طرحی گروه فیزیک پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   مقاله فریده مومنی، کارمند طرحی، شاغل از گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی در " دوازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران " از سوی کمیته علمی به عنوان مقاله برتر در بخش سخنرانی برگزیده شد.

دکتر علیرضا مهدی زاده، سرپرست گروه آموزش فیزیک و مهندسی پزشکی بیان نمود: این پروژه درباره تشخیص درجه تومورهای مغزی گلیوما به کمک تصویر برداری تشدید مغناطیسی یا DWMRI، بعنوان جایگزین احتمالی برای روش بیوپسی انجام شده است.

گفتنی است، تعداد شرکت کننده در بخش سخنرانی 140 نفر بوده که شش نفر از بین این تعداد ذکر شده بعنوان مقاله برتر در کشور انتخاب شده اند.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394