بازدید از نمایشگاه

بازدید از نمایشگاه

razmjoo hadi

1397-5-10
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   کمیته پیشنهاد دانشکده با هدف ایده های نو و جلب مشارکت کارکنان، برنامه بازدید از نمایشگاه کودک خلاق، فاطمه دهقانی، شش ساله، متولد سال 1391 حافظ قرآن را برنامه ریزی نمود که با استقبال کارکنان مواجه گردید.

صنم حائری، دبیر کمیته پیشنهادات بیان نمود: مشارکت کنندگان فعال کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی در این بازدید حضور داشتند و ایده های خلاق این هنرمند کوچک را مشاهده و اظهار داشتند: خلاقیت نگاهی است متفاوت که در آثار ایشان به چشم خورد.

وی گفت:   امید است ایده های نو و تفاوت نگرش، در فرایند کاری سازمان نیز موجبات پیشبرد اهداف سازمان را فراهم نماید.

گفتنی است، نقاشی های فاطمه دهقانی با اولویت بهره وری آب در این نمایشگاه ارائه شد.

   

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394