ارزیابی پرونده های استاد مشاور

ارزیابی پرونده های استاد مشاور

razmjoo hadi

1397-5-16


بازدید از پرونده های استاد مشاور توسط ارزیابان علوم پزشکی

هر ساله پرونده های استاد مشاور کلیه دانشکده های تحت پوشش، مورد ارزیابی قرار می گیرد و امسال نیز این امکان فراهم شد که به همت دفتر استاد مشاور دانشکده پزشکی همچنین رئیس دانشکده این مراسم به نحو ارزنده ای برگزار گردد و گفتنی است:  اساتیدی که در مشاوره دانشجویان نقش مهمی داشته و نتایج مشاوره خود را مستند نموده اند مورد رزیابی قرار می گیرند.

دکتر حسین بردبار، مسوول استاد مشاور دانشکده پزشکی بیان نمود: از اساتیدی که در زمینه مشاوره به دانشجویان بسیار خوب عمل نموده اند و دلسوزی خود را در زمینه پیشرفت تحصیلی و همچنین پیگیری مشکلات روحی روانی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان را به صورت مستند در پرونده اساتید مشاور به ثبت رسانده اند، تقدیر و تشکر بعمل می آید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394