برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

razmjoo hadi

1397-8-28


مهمترین جنبه فن بارش افکار فراهم شدن شرایط "ابراز عقیده" برای افراد می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   با توجه به اهمیت مشارکت کارکنان در ارائه راه حلهای کارآمد در جهت پیشبرد اهداف سازمان، کمیته پیشنهادات و آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری دوره مدیریت "جلسات بارش افکار" در محل موزه مرحوم نمازی نمود.

یکی از مهمترین راه های آغاز آموزش، روش بارش افکار است. بارش افکار در واقع یک گردهمایی است که از طریق آن افراد می کوشند برای یک مسئله خاص، با انباشتن تمام افکار و اندیشه های مطرح شده در همان جلسه راه حلی بیابند.

دکتر ریتا رضایی، عضو هیأت علمی و مدرس این دوره اظهار داشت: " مهمترین جنبه فن بارش افکار فراهم شدن شرایط " ابراز عقیده " برای افراد می باشد.

صنم حائری، دبیر کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی عنوان کرد: امید است با تدوام این گونه جلسات، مشارکت کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه در سازمان افزایش یابد.

گفتنی است این دوره با استقبال شرکت کنندگان و مشارکت شایسته دبیر کمیته پیشنهادات بیمارستان نمازی همراه بود.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394