پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر

razmjoo hadi

1397-10-8


معرفی پژوهشگر برتر

به گزارش معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی   در مراسم جشن روز پژوهش، دکتر" سید یونس حسینی" از گروه باکتری و ویروس شناسی، دکتر" حسینعلی خلیلی"، از گروه جراحی مغز و اعصاب در سطح دانشکده پزشکیدکتر" بیتا گرامی زاده نائینی" از گروه پاتولوژی در سطح دانشگاه علوم پزشکی بعنوان پژوهشگران برتر انتخاب شدند.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394