تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

razmjoo hadi

1397-10-18


جلسه تقدیر از معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی   جلسه ای با حضور رییس دانشکده پزشکی، دکتر محمد باقر خسروی، معاون پژوهشی، دکتر محمد جواد اشرف و کارشناسان معاونت پژوهشی برگزار شد.

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیتهای یکساله معاونت در امور پژوهشی به استحضار رییس دانشکده رساند.

گفتنی است، از تلاش های مستمر و فعالیتهای دکتر مسعود حقانی، قائم مقام معاونت پژوهشی تقدیر بعمل آمد.

رییس دانشکده در پایان نظرات و راهکارهای خود را در زمینه فعالیتهای معاونت پژوهشی ارائه و از تلاش همه کارشناسان معاونت پژوهشی تشکر و قدردانی نمود.

در حاشیه این جلسه، از زحمات دکتر مسعود حقانی تقدیر و تشکر بعمل آمد و لوح تقدیر توسط دکتر خسروی به وی اعطا گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394