تقدیر کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی

تقدیر کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی

razmjoo hadi

1398-8-4پیشنهاد کارمند بهترین هدیه به سازمان است.

سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای  چاره جویی و حل  مسئله و مشکلات سازمانی بهره جست.

بر اساس نظام پیشنهادات، کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن، می توانند پیشنهادات، ایده و ابتکارات خود را برای بهبود روند کاری و حصول نتیجه بهتر ارائه نمایند.

با توجه به اهمیت این نظام پیشنهادات (مدیریت دانش)، دانشکده پزشکی، برای تقدیر و ایجاد انگیزه در مشارکت کنندگان فعال سال 98 اقدام به برگزاری بازدید از موزه وصال نمود.

دکتر عبدالوهاب نورانی وصال درسال 1302 شمسی در شیراز متولد شد و درسال 1321 وارد دانشگاه ادبیات تهران گردید و درسال 1325 به درجه دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از همان دانشگاه نائل آمد.

تصحیح مصیبت نامه عطار نیشابوری با حواشی مفید بر اساس چهار نسخه کهن در 480 صفحه، تصحیح تذکره هزار مزار، تصحیح و تحقیق دیوان حافظ، تصحیح و تحشیح فرائد السلوک متعلق به قرن هفتم ازجمله آثار مکتوب ایشان می باشد.

وی از آغاز جوانی به گردآوری نسخ خطی و آثار هنری بویژه آنچه مربوط به خاندان وصال می شد پرداخت و مجموعه ای ارزنده  را در باغ مصفای محل سکونت خود در شیراز فراهم آورد تا دراین روز گار تبدیل به موزه گردد.

حال و هوای خانه دکتر وصال نورانی تدائی گر هنر اصیل ایرانی، خلاقیت و ابتکارات فراوان است.

 حمیده سخنور، دبیر کمیته مدیریت دانش دانشگاه، با حضور خود در مراسم بازدید، سبب تقویت انگیزه ی مشارکت کنندگان نظام پیشنهادات دانشکده پزشکی بود.

ایشان اظهار داشت: مشارکت فعال و سازنده کارکنان راهگشای اهداف سازمان است و امتیازات ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

سخنور افزود:  تاکید به ثبت تجربه کارکنان در سامانه وزارتخانه از موارد دیگری بود که به آن اشاره شد و هدف از ثبت تجربه کاهش میزان خطاها و هزینه های احتمالی است و مسئولین و مدیران ملزم به استفاده از تجارب ثبت شده می باشند.

یکی از اهداف کمیته مدیریت دانش، جمع آوری بانک اطلاعاتی کامل از طریق ثبت تجربه و مستند سازی است و از این طریق افراد خبره انتخاب خواهند شد.

وی بیان نمود: 50 امتیاز جهت افراد مشارکت کننده در ثبت تجربه برای ارتقاء از خبره به عالی نیز در نظر گرفته شده است.

صنم حائری، دبیر کمیته پیشنهادات دانشکده پزشکی بیان کرد: در سازمانهایی که به این نظام بها داده شده است دستاوردهای خوبی از جمله :

اشاعه فرهنگ، همکاری داوطلبانه و خودجوش، بهبود روحیه و انگیزه کاری کارکنان، افزایش میزان خلاقیت و نوآوری، تعلق سازمانی، بهبود بهره وری و ارائه بهتر خدمات، کاهش مقاومت در برابر تغییر،

افزایش توانمند سازی مدیران و کارکنان، افزایش برپایی و انعطاف پذیری، اطلاع رسانی و گردش اطلاعات بهتر، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها، افزایش سرعت، دقت سرعت درکار را شاهد هستیم.

حائری گفت: امید است با مشارکت فعال و داوطلبانه کارکنان، شاهد حصول به اهداف سازمان با بالاترین کیفیت ارائه خدمات باشیم .

گفتنی است:این بازدید با حضور حمیده سخنور، دبیر کمیته مدیریت دانش دانشگاه، دکتر سارا کشتگر، مسوول امور هیأت علمی، دکتر مائده حاجی آقایی، مسوول امور بیمارستانی دانشکده پزشکی، اعضای کمیته پیشنهادات و پیشنهاد دهندگان شش ماهه اول سال 98همراه بود.

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394