برگزاری جلسه شورای آموزشی -پژوهشی

برگزاری جلسه شورای آموزشی -پژوهشی

razmjoo hadi

1398-10-8


اولین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی با حـضور دکتر ادراکی رئیس دانشکده پزشکی برگزار گردید ، در این جلسه  بر اساس دستور جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در انتهای جلسه رئیس دانشکده ضمن تشکر و تقدیر از زحمات دکتر لعیا احـمد زاده معاون آموزشی تخصصی و دکـتر محمد جـواد اشرف معاون تحقیقات و فناوری دانشـکده  در مدت تصدی مسئولیت ، دکتر حمید محمدی را به عنوان معاون تحقیقات و فناوری  و دکتر آرمـین عطار را بعنوان معاون آموزشی تخصصی معرفی نموده و برای ایشان و سایر اعضاء آرزوی موفقیت و بهروزی نمود.


 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394