ارتقاء عضو هیأت علمی

ارتقاء عضو هیأت علمی

Shahabi Amir

1398-10-10

ارتقاء عضو هیأت علمی


                                                                                                    

در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه، پرونده دكتر نسرين صاكي عضو هیأت علمی دانشکده از گروه پوست مطرح و با ارتقاء مرتبه علمی ایشان به دانشیاری موافقت گردید.

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394