آرشیو اخبار

 آرشیو اخبار سایت قدیم 

تعداد: 283  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

بازدید کارکنان دانشکده پزشکی
   اعضای کمیته مستند سازی از اداره کل استاندارد بازدید نمودند
    1397-5-23
    ادامه ...

کسب مقام دوم کشوری توسط کارمند دانشکده پزشکی
   شیراز مقام دوم تیمی کشوری در رشته راگبی
    1397-5-21
    ادامه ...

تشویق و تقدیر
   تقدیر از برترین های کمیته تکریم ارباب رجوع
    1397-5-20
    ادامه ...

روز خبرنگار
   روز خبرنگار و عکاسان عرصه هنر مبارک
    1397-5-17
    ادامه ...

ارزیابی پرونده های استاد مشاور
   ارزیابی توسط تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی
    1397-5-16
    ادامه ...

معرفی دانشگاه
   مراسم معرفی دانشکده و کلیه دانشکده های علوم پزشکی
    1397-5-15
    ادامه ...

بازدید از نمایشگاه
   بازدید کارکنان دانشکده پزشکی از نمایشگاه کودک خلاق
    1397-5-10
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1397-5-9
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1397-5-9
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1397-5-9
    ادامه ...

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394