آرشیو اخبار

 آرشیو اخبار سایت قدیم 

تعداد: 249  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقائ عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-23
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-23
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-17
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-17
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-17
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیآت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-17
    ادامه ...

ارتقاء عضو هیأت علمی
   ارتقاء عضو هیأت علمی در دانشکده پزشکی
    1396-10-17
    ادامه ...

کسب مقام کشوری
   سومین مقام کشوری به کارمند دانشکده پزشکی تعلق گرفت
    1396-10-11
    ادامه ...

یلدای مهدوی
   تجمیع سه گروه کانون مهدویت در دانشکده پزشکی
    1396-10-5
    ادامه ...

نمایشگاه آثار خلاقیت
   بازدید مسوولین از از نمایشگاه خلاقیت در دانشکده پزشکی
    1396-10-4
    ادامه ...

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394