بالینی


دوره باليني آموزش پزشكي عمومي شامل دو مقطع يا مرحله مي باشد :

1- مقطع كارآموزي : مرحله سوم آموزش پزشكي بوده وشامل كارآموزي 1 (استيودنتي 12 ماه ) وكارآموزي 2 (اكسترني 12 ماه ) مي باشد .

 2- مقطع كارورزي اينترني : مرحله چهارم آموزش پزشكي بوده ومدت آن 16 ماه مي باشد .


شرایط ورود ، گروه بندی دانشجویان و جدول دروس مربوط به مقاطع :

- استیودنتی  :     (جدول دروس | گروه بندی دانشجویان
                  
                   
   شرط ورود به مقطع کارآموزی وشروع دوره استیودنتی گذراندن کلیه دروس مقطع علوم پایه ودروس فیزیوپا تولوژی براساس آئین نامه نظام ادغام دردوره فیزیوپاتولوژی  و کسب  حداقل معدل 12 ازدوره فیزیوپاتولوژی می باشد .  
                               

- اکسترنی    :    (جدول دروس | گروه بندی دانشجویان)

                       شرط ورود به دوره اکسترنی گذراندن کلیه بخش های دوره استیودنتی میباشد ودرصورتی که دانشجو دروس تئوری بالینی باقیمانده از دوره استیودنتی را دارد باید حداکثر تاپایان نیمه اول اکسترنی دروس را بگذراند .-  اینترنی    :  (جدول دروس | گروه بندی دانشجویان

                        شرط ورود به مقطع اینترنی گذراندن کلیه دروس استیودنتی و اکسترنی ( اعم از تئوری وعملی ) وکسب معدل حداقل 14 ازمقاطع استیودنتی واکسترنی و قبولی درآزمون جامع پیش کارورزی می باشد .

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394