دوره دانشجویی علوم پایه پزشکی

دانشجویان محترم پس از ثبت نام در اداره کل امور آموزشی به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی مراجعه واقدام به تشکیل پرونده نمایند .

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

  1. تکمیل  فرم اطلاعات دانشجویان پزشکی عمومی و میهمان در دانشکده پزشکی .
  2.   دو 2 قطعه عکس4×3   ( نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را در پشت عکس با خط خوانا ثبت نمایید ) .                                                                                   
  3. کپی کارنامه اولیهِ  رتبه درصدی  سازمان سنجشِ کنکور سراسری( فقط مخصوص دانشجویان جدید الورود)
  4.   یک 1 برگ کپی صفحه اول شناسنامه و یا کارت ملی

 ضمنا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالانه جهت معرفی معاونت ها، واحدها و قوانین عمومی دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی، برنامه ای تحت عنوان طرح رویش ارائه می دهد.این برنامه جهت آشنایی و آمادگی اولیه دانشجویان و نیز معرفی کلی دانشکده پزشکی و رشته پزشکی برگزار می گردد.

 مقطع علوم پایه:

طول مدت تحصیل در دوره علوم پایه 5 ترم معادل دو سال و نیم است که در پایان این مقطع از کلیه دانشجویان امتحان جامع علوم پایه به عمل می آید.در واقع شرط ورود دانشجویان به مقطع فیزیوپات قبولی در امتحان جامع علوم پایه می باشد که شهریور و اسفند هر سال برگزار می گردد.

  

دروس مقطع علوم پایه :

نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نظری

عملی

نظری

عملی

1

مقدمات مولكولي حيات عملي

 

5/0

1015911

1

فيزيك پزشكي

2

 

101401

2

مقدمات علوم پايه تئوري 1

25/2

 

101592

2

آشنايي با كامپيوتر

2

 

101488

3

مقدمات علوم پايه عملي

 

75/0

1015921

3

متابوليسم عملي

 

5/0

101701

4

مقدمات علوم پايه تئوري 2

25/1

 

1015922

4

دستگاه قلب و عروق تئوري

3

 

101702

5

مقدمات مولكولي حيات تئوري

5/1

 

101724

5

متابوليسم تئوري

2

 

101725

6

دستگاه اسكلتي محوري تئوري

25/1

 

101733

6

دستگاه تنفسي تئوري

25/1

 

101726

7

دستگاه اسكلتي محوري عملي

 

25/0

101734

7

دستگاه خون تئوري

75/0

 

101727

8

انگليسي عمومي 1

4

 

221201

8

قفسه سينه عملي

 

75/0

101729

9

زبان پيش دانشگاهي *

3

 

221207

9

فيزيولوژي عملي

 

75/0

101732

10

روانشناسي عمومي

2

 

235292

10

انگليسي عمومي 2

4

 

221202

11

فارسي

3

 

237203

11

انديشه اسلامي 2

2

 

2612072

12

انديشه اسلامي 1

2

 

2612071

12

تربيت بدني 2

 

1

649202

13

تربيت بدني 1

 

1

649201

 

 

 

 

 

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نظری

عملی

نظری

عملی

1

تغذيه

2

 

101425

1

آيين نگارش

3

 

101508

2

پزشكي اجتماعي 1

2

 

1015471

2

باكتري شناسي

3

 

101537

3

دستگاه گوارش تئوري

5/2

 

101708

3

ميكروب شناسي عملي

 

1

101539

4

دستگاه ادراري تئوري

5/1

 

101710

4

ايمني شناسي نظري

5/2

 

101546

5

دستگاه غدد

5/1

 

101712

5

ايمني شناسي عملي

 

5/0

1015461

6

دستگاه تناسلي تئوري

5/1

 

101713

6

پزشكي اجتماعي 2

2

 

1015472

7

ژنتيك

75/1

 

101715

7

دستگاه اعصاب تئوري

3

 

101716

8

شكم و لگن عملي

 

1

101730

8

آناتومي سروگردن نظري

1

 

101720

9

زبان تخصصي

3

 

221203

9

دستگاه بينايي و شنوايي تئوري

1

 

101728

10

انقلاب اسلامي ايران

2

 

2612091

10

آناتومي سروگردن عملي

 

1

101731

 

 

 

 

 

11

آيين زندگي

2

 

2612083

نیمسال پنجم

 

جمع کل واحد بدون احتساب درس زبان پیش دانشگاهی: 5/97

با احتساب درس زبان پیش دانشگاهی: 5/100

درس عملی: 12 واحد

درس تئوری: 5/62 واحد

درس عمومی: 26 واحد با احتساب زبان پیش دانشگاهی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نظری

عملی

1

ويروس شناسي

1

 

101538

2

انگل شناسي و قارچ شناسي نظري

3

 

1015442

3

انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

 

1

1015443

4

پاتولوژي عمومي نظري

4

 

101545

5

پاتولوژي عمومي عملي

 

1

1015451

6

پزشكي اجتماعي 3

2

 

1015473

7

دستگاه اسكلتي عضلاني اندام تئوري

2

 

101722

8

دستگاه اسكلتي عضلاني اندام عملي

 

1

101723

9

تاريخ تحليلي صدراسلام

2

 

2612102

10

تفسير موضوعي قرآن

2

 

2612111

11

امتحان جامع علوم پایه

0

 

101500

                       

 

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394