دوره دستیاری

  

رشته های فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی


ردیف

گروه آموزشی

عنوان رشته به فارسی

عنوان رشته به انگلیسی

مقطع تحصیلی

تعداد پذیرش دانشجویان ایرانی

در سال 94 (نفر)

نیمسال ورود دانشجویان ایرانی

سال اولین پذیرش دانشجوی ایرانی

1

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

Nuclear medical

دکتری تخصصی

4

92

92

2

ارتوپدی

ارتوپدی

 Orthopaedic

دکتری تخصصی

11

49

49

3

کودکان

کودکان

Pediatric

دکتری تخصصی

16

38

38

4

اورولوژی

اورولوژی

Urology

دکتری تخصصی

7

42

42

5

بیهوشی

بیهوشی

Anesthesiology

دکتری تخصصی

14

38

38

6

آسیب شناسی

آسیب شناسی

Pathology

دکتری تخصصی

11

38

38

7

پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی

Community medicine

دکتری تخصصی

4

66

66

8

پوست

پوست

Dermatology

دکتری تخصصی

6

55

55

9

توانبخشی

توانبخشی

Physical medicine and renabitation

دکتری تخصصی

6

60

60

10

جراحی

جراحی

Surgery

دکتری تخصصی

15

37

37

11

چشم

چشم

Opthamology

دکتری تخصصی

10

34

34

12

داخلی

داخلی

Internist

دکتری تخصصی

17

41

41

13

روانپزشکی

روانپزشکی

Psychiatry

دکتری تخصصی

7

47

47

14

زنان

زنان

Gynecologist & obstetrics

دکتری تخصصی

15

44

44

15

گوش

گوش

ENT

دکتری تخصصی

7

40

40

16

جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

Neurosurgery

دکتری تخصصی

6

58

58

17

قلب و عروق

قلب و عروق

Cardiology

دکتری تخصصی

9

39

39

18

پرتودرمانی

پرتودرمانی

Radiotherapy

دکتری تخصصی

2

55

55

19

بیماریهای مغز و اعصاب

بیماریهای مغز و اعصاب

Neurology

دکتری تخصصی

6

70

70

20

رادیولوژی

رادیولوژی

Radiology

دکتری تخصصی

6

47

47

21

طب اورژانس

طب اورژانس

Emergency medicine

دکتری تخصصی

17

91

91

 

 

اطلاعات مربوط به رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تفکیک دانشکده و گروه آموزشی

 

ردیف

گروه آموزشی

عنوان رشته به فارسی

عنوان رشته به انگلیسی

مقطع تحصیلی

طول دوره

بیمارستان های آموزشی درمانی

 

جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

Neurosurgery

دکتری تخصصی

طول دوره 5 ساله

چمران – رجائی - نمازی  -

1

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

Nuclear medical

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

بیمارستان نمازی

2

ارتوپدی

ارتوپدی

 Orthopaedic

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

چمران – رجائی - نمازی

3

کودکان

کودکان

Pediatric

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – دستغیب – حافظ - امیر

4

اورولوژی

اورولوژی

Urology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی – علی اصغر

5

بیهوشی

بیهوشی

Anesthesiology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی – علی اصغر- چمران – رجائی-خلیلی – مادر وکودک

6

آسیب شناسی

آسیب شناسی

Pathology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی - حافظ

7

 

 

 

 

 

 

8

پوست

پوست

Dermatology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی

9

جراحی

جراحی

Surgery

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

قطب الدین - نمازی – فقیهی - رجائی

10

چشم

چشم

Opthamology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

خلیلی

11

داخلی

داخلی

Internist internal medicine

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی - حافظ - امیر

12

روانپزشکی

روانپزشکی

Psychiatry

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

حافظ –ابن سینا

13

زنان

زنان

Gynecologist & obstetrics

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی – حافظ - مادر وکودک

14

گوش

گوش

ENT

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

خلیلی - علی اصغر

15

قلب و عروق

قلب و عروق

Cardiology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

نمازی – فقیهی

16

بیماریهای مغز و اعصاب

بیماریهای مغز و اعصاب

Neurology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

چمران - نمازی – فقیهی

17

رادیولوژی

رادیولوژی

Radiology

دکتری تخصصی

طول دوره 4 ساله

چمران - نمازی – فقیهی - رجائی

18

طب اورژانس

طب اورژانس

Emergency medicine

دکتری تخصصی

طول دوره 3 ساله

چمران – رجائی - نمازی  -

19

پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی

Community medicine

دکتری تخصصی

طول دوره 3 ساله

دانشکده پزشکی - نمازی

20

توانبخشی

توانبخشی

Physical medicine and renabitation

دکتری تخصصی

طول دوره 3 ساله

نمازی – فقیهی - چمران – رجائی

21

پرتودرمانی

پرتودرمانی

Radiotherapy

دکتری تخصصی

طول دوره 3 ساله

نمازی

طول دوره پرتو درمانی درسال آتی 4 ساله خواهد شد .

ثبت نام دستیاران تخصصی بالینی پس از اعلام اسامی از طرف وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تخصصی از اداره کل آموزش شروع می شود و ثبت نام شدگان از طریق اداره کل آموزش دانشگاه به دانشکده پزشکی معرفی خواهند شد.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

6 قطعه عکس، 1 عدد فتوکپی شناسنامه، یک عدد فتوکپی کارت ملی، یک عدد کپی صندوق رفاه دانشجویان، یک عدد کپی سند تعهد محضری، یک عدد کپی کارت پایان خدمت، یک عدد کپی کارت پایان خدمت، یک عدد کپی کارت نظام پزشکی، نامه معرفی از طرف اداره کل آموزش دانشگاه

 

 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. 1394